I'm a sticky girl in a dusty world av Ida Neverdahl

50,00kr

By popular demand! Nå får du også kjøpt heftene fra antologien "Fragment" som separate hefter.

Fragment er en antologi med bidrag fra ulike kunstnere som utforsker og tolker ordet «fragment». Utgivelsen består av sju hefter som inneholder tegneserie, tekst, foto og illustrasjon.

Ida Neverdahls bidrag er fanzinen "I'm a sticky girl in a dusty world". Heftet er i fargetrykk, og består av 12 sider inkludert omslag.