Russiske tilstander

100,00kr Sold Out

Mens bompengedebatten raser her til lands, er Jenny Jordahl og Marta Breen på lanseringsturné i Russland for boka "Kvinner i kamp - 150 år kamp for frihet, likhet, søsterskap". Russiske tilstander er reisedagboken som skildrer junidagene i øst og møtene Breen og Jordahl har med russiske feminister og aktivister.

Fanzine på 28 sider. Sort/hvitt. Opplag på 100 eksemplarer.